Curriculum vitae

 • Kort CV
 • Adresse:
  Hyttbakken,

  7580 SELBU

   
 • Telefon:

  73 55 91 92 jobb

  48 00 32 84 mobil


   
 • Utdanning
  1993-1996 HIST avd. for helse- og sosialfag, Trondheim

  - Sykepleier


  1996-1999 NTNU, SVT-fakultetet, Trondheim

  - Grunnfag og mellomfag sosiologi


  1997–1998 HIST avd. for økonomi og administrative fag, Trondheim

  - Grunnfag i helse- og sosialadministrasjon

  - Prosjektoppgave: Hvilken betydning har enerom i sykehjem for beboernes livskvalitet? En undersøkelse foretatt i Byåsen distrikt i Trondheim kommune, blant avdelingssykepleiere.


  1998 HIST avd. for helse- og sosialfag, Trondheim.

  - Cand. mag. grad.

  1999-2001 NTNU, SVT-fakultetet, helsefag hovedfag, Trondheim. Hovedfagsoppgave: IT - et hjelpemiddel og utfordring?

  - Cand. polit. grad.

  2001-2002 NTNU, Praktisk lærerutdanning (PLU) Trondheim.

  - Praktisk-pedagogisk lærer utdanning del 1 og 2.

  2002 NTNU, SVT fakultetet, helsevitenskap, institutt for sosialt arbeid.

  - Helsetjenestens organisering - deleksamen.

  2003 Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap, dr.gradsstudier.

  "A critical evaluation of to what extent positivism can provide a framework for studying organizational changes caused by information technology system in the county health system", Essay i vitenskapsteori.

  "Observational studies in nursing science : a critical evaluation". Essay i sykepleievitenskap.

"Elektronisk pasientjournal i kommunen". Doktorgradsseminar, UiO, institutt for sykepleievitenskap. 06.11.03.

"Den pedagogiske pendelen - pendelen som forsvant?" Innspill i tidsskriftet Utdanning, 19.04.04.

"Elektronisk s@mhandling i kommunen", kronikk i Adresseavisen 05.05.04.

"Fenomenologi og samhandling". Fremlegg. Doktorgradsseminar ISH, UiO

Community Health Services and Computer Based Patientrecord, proceedings, Scandinavian Conference in Health informatics, Arendal, 23-25. August. 2004. Powerpoints.

“På sporet av fremtiden”, forskningsdagene ved HIST. 22.-23. September 2004. ”IT som utgangspunkt for samhandling i kommunen”. Fremlegg.
 

"Det er vilje til forskning", kronikk i adresseavisen. 22.11.05

"Implementing communication systems in the community health services : the health care workers experiences" .Mogård, H.T., Bunch, E.H., Moen, A. Konferansebidrag. MIE 2006, Maastricht. 2006-08-27 - 2006-08-30.

"Implementing communication systems in the community health services : the health workers experience". Mogård, H.T., Bunch, E.H., Moen, A. Paper publisert i : Ubiquity : technologies for better health in aging societies : proceedings for MIE 2006.

"Elektroniske pasientjournaler". kronikk i adresseavisen. 05.12.06

 

 • Arbeidserfaring 1996–2002 St.Olavs hospital HF

   - Sykepleier.

  Jobbet ved Nevrologisk avdeling, og kirurgisk avdeling i ulike stillinger fra 100 % til 25 %. Både på dagtid og natt.

  2002- HIST, avd. for helse- og sosialfag, sykepleieutdanning.

   - Høgskolelektor.

  2003- HIST, avd. for helse- og sosialfag, sykepleieutdanning.

   - Stipendiat.

 

 • Interesser Løping og skigåing


   


  Utvidet Cv for Hans Tore Mogård
  UTDANNING

  1993- 1996 HIST avd. for helse- og sosialfag. Under studietiden hadde jeg praksis ved B4 kirurgisk avdeling som innbefatter karlidelser, brystkreft og endokrinologi. Medisinsk praksis ved nevrologisk avdeling, med ulike sykdommer som prolaps, MS, muskellidelser, Migrene, Epilepsi, hjerneslag for å nevne noen. Praksis i hjemmesykepleien og psykiatri hadde jeg i Selbu. Avsluttende oppgave handlet om: Validering blant aldersdemente.

  Sykepleier

  1996-1999 NTNU, SVT fakultetet. Grunnfaget besto av et generelt innføringsemne i sosiologi, sosiologisk metode, sosiologisk teori, organisasjon og arbeidsliv. Mellomfaget inneholdt en teoridel med fordypning mot bestemte teoretikere. Mellomfagsoppgaven omhandlet temaet: Arbeidsmiljø og sykefravær. En kvalitativ studie blant forskere og hjelpepleiere (skrevet sammen med Espen Sagsveen).

  Grunnfag- og mellomfag sosiologi

  1997-1998 HIST, avd. for økonomi og administrasjon. Grunnfag basert på helserett, personalhåndtering, helseøkonomi, helse- og sosialpolitikk. Med avsluttende oppgave: Hvilket betydning har enerom i sykehjem for beboernes livskvalitet? En undersøkelse foretatt i Byåsen distrikt, Trondheim kommune, blant avdelingssykepleiere. (skrevet sammen med Vesna Forbergskog, Bente Anita Jensen, Merete Nypan og Anne Kristin Gjengset).

  Grunnfag i helse- og sosialadministrasjon

  1998 HIST, avd. for helse- og sosialfag (basert på ex. phil, sykepleie og grunnfag i helse- og sosialadministrasjon).

  Cand. mag. grad

  1999-2001 NTNU SVT-fakultetet, helsefag hovedfag, psykologisk institutt.

  Opplæringsdelen besto av forskningsdesign og metode, rapport – prosjektorientert gruppeundervisning med en rapport om: En vurdering av begrepene destruktive og konstruktive konflikter. De valgfrie emnene: Helsepsykologi: En rapport om: Utbrenthet blant sykepleielærere. Selvvalgt studium: En rapport om: Individets konstruksjon av mening gjennom handling og samhandling, knyttet opp mot IT– en teoretisk gjennomgang. Medisinsk sosiologi. Samfunnsstruktur og helse. Hovedfagsoppgave: IT – et hjelpemiddel og utfordring? Veileder: 1. amanuensis Aksel Hagen Tjora, NTNU.

  Cand. polit. grad

  2001-2002 NTNU PLU, praktisk pedagogisk utdanning. Del 1 og 2. Jeg hadde praksis ved Brundalen videregående skole, og Blussuvold ungdomsskole. Emner: Klassemiljø og sosiale prosesser, datamaskinen i undervisningen. Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, sosiologi og statsvitenskap. Pedagogikk med rapporter om temaet: Dialog i undervisningen, Bruk av IKT i samfunnsfagene, IKT og læring.

  Praktisk pedagogisk lærerutdanning (grunnfag)

  2002 NTNU, SVT fakultetet, helsevitenskap, institutt for sosialt arbeid.

  Deleksamen om: Helsetjenestens organisering knyttet til sykehusreformen.


  2003 Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap, dr.gradsstudier.

  "A critical evaluation of to what extent positivism can provide a framework for studying organizational changes caused by information technology system in the county health system", Essay i vitenskapsteori.

  "Observational studies in nursing science : a critical evaluation". Essay i sykepleievitenskap.

  "Elektronisk pasientjournal i kommunen". Doktorgradsseminar, UiO, institutt for sykepleievitenskap. 06.11.03.

  "Den pedagogiske pendelen - pendelen som forsvant?" Innspill i tidsskriftet Utdanning, 19.04.04.

  "Elektronisk s@mhandling i kommunen", kronikk i Adresseavisen 05.05.04.

  "Fenomenologi og samhandling". Fremlegg. Doktorgradsseminar ISH, UiO

  Community Health Services and Computer Based Patientrecord, proceedings, Scandinavian Conference in Health informatics, Arendal, 23-25. August. 2004. Powerpoints.

  “På sporet av fremtiden”, forskningsdagene ved HIST. 22.-23. September 2004. ”IT som utgangspunkt for samhandling i kommunen”. Fremlegg.

  "Det er vilje til forskning", kronikk i adresseavisen. 22.11.05

  "Implementing communication systems in the community health services : the health care workers experiences" .Mogård, H.T., Bunch, E.H., Moen, A. Konferansebidrag. MIE 2006, Maastricht. 2006-08-27 - 2006-08-30.

  "Implementing communication systems in the community health services : the health workers experience". Mogård, H.T., Bunch, E.H., Moen, A. Paper publisert i : Ubiquity : technologies for better health in aging societies : proceedings for MIE 2006.

  "Elektroniske pasientjournaler". kronikk i adresseavisen. 05.12.06

 

 • PRAKSIS
  Foruten sommerjobb som skrankearbeider i Selbu Sparebank, og hjemmehjelp i Selbu kommune og assistent ved Selbu sykehjem, pleieassistent ved St. Olavs Hospital:

  1996-2002 RiT (Regionsykehuset i Trondheim) nå St. Olavs hospital. Jobbet ved B4 kirurgisk sengepost, og nevrologisk avdeling i ulike stillinger fra 100% på dagtid til 25% natt. Gjennomsnittlig 50 %.

  Sykepleier

  2002 høst HIST avd. for helse- og sosialfag, sykepleierutdanning

  Høgskolelektor

  2003 HIST avd. for helse- og sosialfag, sykepleierutdanning

  Stipendiat