Litt historie om Movold, hjemplassen!


Movold - i Selbu
Den tidligste bebyggelse stammer fra slutten av 1700-tallet. De første bureiserne, Ola Kristoffersen fra Flønestrøa og Siri Torgersdt kom hit i 1792. De slo seg ned her som husmannsfolk. Jorda tilhørte gården Barogarden. Plassen fikk navnet Skollvollen, og paret fikk 7 barn. I voksen alder flyttet barna til Rolsetjardet, Slindtrøa, Såmstådhaugen. Alle gårder i Selbu.

Den yngste sønnen Ola Olsen (underoffiser/korporal) tok over bruket sammen med Mali Persdt. fra Stokkfætta (1806-1843). De hadde losjert i Stokkan før de flyttet hit. De fikk selvfølgelig også 7 barn. Kirsti barn nummer fire giftet seg videre med Haldor Olsen Nykkelmoen. De drev først plassen sammen med foreldrene hennes (1830-1866). Av deres fire barn tok yngstemannen Ola (skredder) over gården. Han giftet seg med Mali Tomasdatter Kolset. De drev med gårdsbruket fra 1867-1897. Deres sønn Haldor var 5. generasjon som drev gården fra 1898 sammen med Berit Jonsdtatter, og de flyttet til Stigen i Vikvarvet i 1926. Skollvollen ble videre tatt tilbake til den opprinnelige gården Bardogarden.

1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer og 5 geiter i plassfjøset og utsæden var 1 kvarter bygg, 3 kvarter havre og 1 t. poteter (Selbu i Fortid og Nåtid, bind 6).

Den ble videre liggende brakk noen år (1926-1934) før Olav Hilmar Thomassen Mogård som var sønn i Bardogarden, fikk tildelt plassen og jorda rundt. Han flyttet hit i 1934 sammen med Borghild Johanna Mogård. De bygde nye hus, og fjøs et par hundre meter fra den opprinnelige bebyggelsen. Plassen endret navn til Movold eller ”Movollen” som den kalles på folkemunnet. Tomas (sønn) og Kari tok videre over dette i 1975. Fjøs og hus fra 1936 står der fortsatt, pluss ett nytt hus og garasje ble bygget i 1971. De siste steinene fra Skollvollen ble fjernet i 1970-tallet i forbindelse med utplaneringen av jorda. Videre bygget Trondheim E-verk ut Nea med avløpstunnel, og steinen derfra ble brukt til å fylle opp like nedenfor gården. Det som tidligere het Kroken (en fordypning med en bekk som slynget seg fram som en krok, derav navnet) ble fylt helt igjen i slutten av 1980-tallet. Ny planering rundt hele gården ble gjort, og det meste av dyrka marka er i dag flat. Naboer har felt trebeltet nedover mot elva Nea, og det er derfor dyrka mark rundt slik at det er god utsikt over elva og den nyanlagte golfbanen.

Vil du vite hvordan det er i dag, ja da må du faktisk ta deg en tur!